Въпроси

опишете ми в едно изречение полезността на услугата по житейско финансово планиране!

В случай, че искате да въведете ред в личните си финанси, ако желаете независимо и стандартизирано финансово консултиране и планиране, вкл. реалистична оценка на възможностите, то моята роля е да ви преведа през всички необходими стъпки, за да постигнете целите си без да жертвате желания стандарт на живот.

Кредитен посредник ли сте?

Не. Една от причините е, че моето верую и приложим стандарт се уповават на независимо консултиране. Житейското финансово планиране трябва да отговаря на определени критерии, за да бъде полезно и пригодно точно за Вас. Получаването на комисионна от трета страна е предпоставка за пристрастие. Това не означава, че използването на посредник при кредитиране няма да даде резултат. Напротив - в редица случаи препоръчвам да направите това. Кредитните посредници стават все повече и изборът е голям. Вашето предимство е, че преди да отидете при посредник или при банка вече ще знаете как задълженията ще се отразят на дългосрочния ви бюджет, планове и мечти.

продавате ли застраховки?

Не. Но умея да оценя потребността от такава. На пазара има достатъчно професионални застрахователи и застрахователни агенти с богат опит в застраховането. При необходимост ще Ви сържа с агент и ще координирам всичко, съгласно Вашият финансов план, а не съгласно мотивация да получа комисионна от застрахователната компания.

съветвате ли за инвестиции?

За определяне на рискови профили, поносимост и търпимост към финансов риск използвам надежден и валиден психометричен въпросник. Като Ваш житейски финансов съветник, в процеса на планирането ще разчета резултатите от тестовете и ще ги обсъдим заедно. В докладите и в разговорите няма да намерите препоръка за сделки с финансови инструменти. Ще намерите, обаче, полезна и необходима информация плюс допълнителни разяснения. Тогава ще сте наясно и ще имате изборът и предимството да вземете обосновано решение. 

Как съчетавате всички области на финансовото планиране?

Принципите и стандартите на житейското финансово планиране задължават всеки дипломиран финансов консултант да притежава и обновява познанията в областите на личното финансово планиране. Още повече - те са описани в БДС: 22222 "Лично финансово планиране. Изисквания към личните финансови консултанти." Водя се от този стандарт, от всичко научено в Институт на дипломираните финансови консултанти, вкл. от знанията и уменията придобити чрез непрекъснато усъвършенстване , използвам всеки аспект от дългогодишният ми опит и от инвестициите в образование. Разбира се, че когато стане въпрос за наследство ще координирам това с адвокатът ви. Когато стане дума за пенсия - ще огледам всички ваши пенсионни схеми и ще Ви посъветвам каква информация да изискате от дружествата, така че да я анализирам и при необходимост да я  съчетаем в планът Ви. За данъците - ще имате пълната ми подкрепа.

Имате допълнителни въпроси? Позвънете на +359888997315 или пишете на cfc@sofiawise.com