кога да започнем да спестяваме. шест стъпки преди решението

Въпросът кога, е един от основните при срещите ми с клиенти. Отговорът се "крие" някъде между - вчера, днес и когато му дойде времето.

Разбирам, че до тук не стана ясно, а това е така, защото няма универсална рецепта. Разковничето е в пълното и безпристрастно изследване на финансовата Ви картина, преди даването на каквито и да е препоръки. Поради тази причина, спазването на процесът прилаган от финансовия консултант трябва, като минимум, да съдържа шест стъпки:

Само при спазване на този процес, както и при увереност за квалификацията и опита на консултанта, можете да бъдете сигурни за качеството и стойността на услугата.

Обратно на въпроса, кога да инвестирам?

Да си представим, че стъпки от 1 до 3 са завършени. Идва време за препоръки. Например - първо трябва да заделите паричен буфер за непредвидени ситуации, а след това да започнете спестовен план или инвестиционен план за подсигуряване на образованието на детето ви след 15 години, като различните класове активи бъдат в съответните пропорции.

Как личният финансов консултант стигна то този извод в представения пример? 

Основен помощник в работата му, е психометричният въпросник за поносимост и търпимост към риск (има разлика!) и оценка на познанията Ви за инвестиции. Този въпросник трябва да бъде валиден и надежден. Същият не е панацея, а отправна точка за разговор между Вас и Вашият съветник по лични финанси. Защо да започна днес? Защото това показват сметките! В друг случай, може изобщо да не се стига до темата за регулярен спестовен план, защото, например, имате заделена сума пари още днес и целта е само да я защитите от инфлационните процеси.

Виждате, че палитрата от решения е разнообразна. Именно за това, финансовият план се преглежда и адаптира минимум веднъж годишно. Стандарт, чието спазване е същото, като контролният преглед след назначеното лечение. 

А финансовото здраве е толкова важно колкото и физическото!

Преслав Китипов, ДФК®, 08.11.2022г. 

Позвънете на +359888997315 или пишете на cfc@sofiawise.com