Glide Path

Този четвъртък ще ви разкажа за стратегията "Glide Path"

Представете си, че планирате пътуване и искате да сте сигурни, че ще стигнете възможно най-безопасно. 

В началото на пътуването може да “натиснете педала” на автомобила, за да изминете бързо по-голямо разстояние. Но колкото повече наближавате дестинацията си, постепенно намалявате скоростта. По този начин неминуемо риска от произшествие става по-малък, доколкото това зависи от вас, а не от околните.

По подобен начин работи и стратегията за постепенно намаляване на риска - Glide Path. Когато инвестирате за дългосрочна цел, например за пенсиониране, може да започнете с активи с по-висок риск, като акции, които имат потенциал за по-висока възвръщаемост. Но с приближаването към целта си постепенно пренасочвате инвестициите си към по-нискорискови активи, като например облигации или пари в брой, за да намалите възможността от обезценка. Чрез постепенното намаляване на нивото на риска в портфейла ви и правилно структуриране на матуритетите, т.е. тогава когато облигацията ще бъде изцяло изплатена, помагате пазарната нестабилност да не се окаже вашият “черен лебед”, точно когато от спестяване преминете към харчене.

Да включим науката, макар известният Николас Талеб, в книгата си “Надхитрени от случайността” да говори за “предсказване на миналото”. Именно този оксиморон ме задължава да ви споделя, че изминалите резултати не са гаранция за успех в бъдеще и написаното тук не е инвестиционен съвет или препоръка за сделка с финансови активи. Трябва да вземете под внимание най-малко следните три фактора, описани по-долу и приложими конкретно за вас.

Какво казва скучната, но полезна наука? Определянето на правилния подход за намаляване на риска по отношение на  вашия портфейл зависи от различни фактори, включително:

В заключение:

"Glide Path" е стратегия за намаляване на риска, при която инвеститорите постепенно преминават от високорискови към по-нискорискови активи, докато се приближават към дългосрочните си цели.

Преслав Китипов, ДФК®, 06.07.2023г.