Кредитоспособност

Кредитоспособността представлява финансовата способност на физическо или юридическо лице да погаси своите задължения по кредит, както и да се справя със съпътстващите го разходи по начин, който позволява достоен живот, а не само покриване на неизбежните сметки. 

Според Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, кредитоспособността се оценява от кредитора, който взема предвид различни фактори, включително доходите, обстоятелствата на заемателя, текущите и бъдещи задължения, историята на кредитиране и други релевантни фактори.

Законът за потребителския кредит също насочва внимание към оценката на кредитоспособността на потребителя. Този закон се стреми да защити потребителите, като гарантира, че предоставянето на кредити се извършва по отговорен начин, съобразно възможностите на заемателя.

Във времена на лесен и евтин достъп до заемни пари, изкушенията са големи и заемният капитал не се използва на всяка цена разумно. Това, разбира се, има своето логично обяснение, което в голяма степен е свързано с очакванията за по-високи доходи, стабилни парични потоци поради ниската безработица, както и с оптимизма и въодушевлението на хората от възстановяващия стопански пост-ковид живот.

След години на подем неизбежно идват по-лоши, разбирай по-скъпи времена и тук трябва да имаме личен ангажимент за внимателен прочит на възможностите ни да погасяваме и използваме дългове в променена обстановка. Инфлацията, наред с покачващите се лихви, води до по-високи вноски по кредитите и повече консерватизъм към бизнес начинанията. Всеки предприемачески устрем, при който се използват заемни средства следва да бъде погледнат под лупа. Със сигурнност това вече правят банките, а трябва вие да го направите преди тях. Както за бизнес начинанията, така и за личните финанси.

В случай, че сте от онези 22%, кото са отговорили вярно на 4 от 5 въпроса свързани с парите - всичко е наред. Поне от гледна точка на базови познания по финансовите въпроси, без да бъдат отчетени психологическите характеристики. Следователно се очаква да можете обективно да оцените колко (още) задължения можете да поемете. Последното е мое разсъждение и не следва от допитването. Статистика за България е от Евробарометър, публикувана на официалната страница на ЕС.  Тя ни поставя на 20-то място сред 27-те, като след нас се нареждат държави като Гърция, Испания, Португалия и Румъния. Не бих се гордял с това пред кои сме. Предпочитам да гледам към първенците и да се уча от тях. Те са - Холандия, Финландия и Дания.

Как да направим обективна оценка за възможността да изтеглим кредит и откъде да получим точна информация за обосновани изводи? 

Необходими данни:

Как да се сдобием с тази информация и как да проверим кредитната си задлъжнялост ще обсъдим на предстоящия уебинар "Силен старт за вашите лични финанси". Регистрацията и участието са безплатни

Преслав Китипов, ДФК, 10.08.2023г.