Какви лихви да очакваме?

Прогноза

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) може да ни насочи. Таблицата горе показва прогнозата за България в сравнение със средно за държавите от еврозоната и с Германия. Процентите отразяват лихвите на държавните облигации падежиращи след 10 години. В използваните модели ОИСР твърди, че отразява икономическия климат на всяка една от страните, както и на световната икономика в цялост. 

За кого е важна тази прогноза?

Ще остане ли инфлацията висока?

На този въпрос се опитва да отговори проф. Майлс Кимбало от университета в Колорадо в поредица от статии публикувани на сайта на МВФ (Международния валутен фонд). 

В едната от студиите си той твърди, че инфлацията след 2025 година ще зависи главно от две обстоятелства:

Какво да очакваме?

В същата студия се твърди, че според калкулации използващи формулата на Джон Тейлър, някои държави могат бързо да покачат лихвите до 7% в опит за овладяване на галопиращите цени. Това би било доста смущаващо, особено в светлината на фалитите на Silicon Valley Bank и Signature Bank в Съединените щати. Немислимото се случи и в държавата считана за гранитен остров на банкирането - Швейцария. Credit Suisse фалира и беше скоростно придобита от UBS.

Как се движи златото?

Традиционно златото е убежище в несигурни времена. Графиката говори сама:

Колко процента да заложим в дългосрочните прогнози?

Отчитайки турбулентните времена, в които живеем вече над десетилетие (световна финансова криза, COVID-19, a сега война и инфлация, се спирам на 5% с препоръка за преразглеждане на финансовите планове на 1/2 година, вместо стандартната една.

Преслав Китипов, ДФК®, 24.03.2023г. 

Източници:

МВФ, The Future of Inflation Part I,  публикация от 07.04.2022г.

The demise of Credit Suisse, npr, публикация от 21.03.2023г. 

Графики от OECD и GOLDHUB


Преслав Китипов, ДФК®, 25.03.2023г. 

Позвънете на +359888997315 или пишете на cfc@sofiawise.com