процес на планиране


Разгледайте своята финансова картина в детайли и се убедете в ползите от финансовото планиране

TEST DRIVE до стъпка 04 включително. Снимка без филтър на финансовата позиция

01. Разговаряме

Това е моментът, в който се запознаваме или когато правим редовна ежегодна среща. Ще поговорим за ползите от планирането, за конкретните Ваши нужди, за новите обстоятелства и ще определим обхвата на работа.

02. Предоставяне на информация

Качествената и достатъчна информация е необходима за анализ по мярка. В случай, че не знаете откъде да я набавите ще ви съдействам.

03. Анализирам

Оценявам Вашите приоритети, желания и цели. За да направя това професионално, освен време, обучение и значителен опит - ежемесечно инвестирам средства в специализиран софтуер за финансово планиране.

04. Представям

Представям нагледно финансовата Ви картина. Ще можете да видите всичко "от високо", а в същото време конкретно. Сега е момента да оцените ползите за Вас без риск да платите за нещо, което няма да ви донесе резултат. Не намирате смисъл - не дължите нищо.

05. Продължаваме работа

Валидната оценка се извършва с надеждни инструменти. Както зъболекаря работи със съвременни пособия, така и ние - дипломираните финансови консултанти, работим с психометричен въпросник за поносимост и търпимост към риск, който е основата за определяне на Вашият рисков профил. Ще го попълните, ще видите резултатите и ще разговаряме по него.

06. Идентифицирам алтернативни сценарии, формулирам възможни решения и Ви представям финансов план.

Сглобяваме двигателя. По-рано определихме обхвата на работа, а сега е време за съчетание на областите във финансовото планиране. Във финансовият план ще намерите алтернативни сценарии и възможни решения.

07. Препоръчвам конкретни стъпки за изпълнение на плана

Нищо не бива да остава само на хартия. Действията определят успеха. Kакво е един добър финансов план без работа по същество и без дисциплина?

08. Мониторинг и подпомагане

Животът нито е експеримент, нито е статичен.  Последното определя стандарта за най-малко ежегодни срещи, преглед на плана и оценка на новите реалности. Съответно - изменение и подобрение, ако е необходимо.