ФИНАНСОВО планиране

Планирането е отправна точка към спокоен и уверен живот. Какво е необходимо:

Ползите:

До този момент не съм срещал човек, който да закупи автомобил на части, да натисне старт бутона и да потегли. Същото е с управлението на финансовите дела. Всяка от областите е обвързана с другата така, че Вашето превозно средство да Ви отведе по пътя на Живота без да ръждясва, спирачките да са наред и резервоара да е винаги напълнен.

области на планирането

ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

ЗА ИНВЕСТИРАНЕТО

Съчетанието на тези величини ще Ви даде възможност за обосновани решения. 

Сложната задача по съгласуване на трите риска се постига със специално разработен, валиден и надежден психометричен въпросник. 

Като част от процеса на работа ще Ви разясня резултатите и ще обсъдим отклоненията.

ЗА ДАНЪЦИТЕ

Казват, че имало само две сигурни неща в този живот - данъците и смъртта. Сякаш е истина. За щастие оптимизацията на данъчната тежест е възможна чрез използване на всички законни средства. Ще огледаме какво е валидно във Вашия конкретен случай и ще помогнем във формулирането на:

ЗА ПРЕДВИДЛИВИТЕ

Базирано на рисковете, на които сте изложени като индивид или семейство, ще определим нуждите от застраховане на:

Съчетанието на застрахователна стратегия с ефектите от данъчния режим е спомагателен, но важен елемент от финансовото планиране.

ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ

Финансовата сигурност след оттегляне от активна дейност е от първостепенно значение. Ще си отговорите на следните въпроси:

СЛЕД МЕН

Имуществените отношения не са лесна работа. Възможните решения се определят според Вашите желания и ситуация, но има въпроси, на които е редно да си отговорите навреме, например: