корпоративни, екипни и индивидуални обучения

Увереност и знания в областта на личните финанси - на това се довериха водещи организации.

Представители на фирми от "Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост" научиха:

С екипа на MOLSON COORS, България, поставихме начало на серия от обучения и започнахме с темите:

По време на годишната среща на специалистите по човешки ресурси, организирана от Института по публична администрация, имах честта да представя:

Спестявай, планирай, реализирай. Обучения по мярка за спокойно финансово бъдеще

Обучението е важна част от изграждането на Вашия потенциал. Модерният човек методично подобрява компетенциите си за: